REGISTRERING AV FÅNGST

Gäddfighten är en C&R tävling. Det innebär att ALL fisk släpps tillbaka i vattnet. Respekteras ej detta leder det till att laget diskvalificeras. Huggkrok är totalt förbjudet!

 

 

Registrering av fisk:

Laget rapporterar fisken via "Fishy Live", denna ska ha hämtas och installeras innan tävling.

Appen finns att hämta här:

https://www.fishy.nu/index.php/app

  

 

Bild med gäddan på mätbrädan ska rapporteras i appen, bilden ska visa måttet tydligt för att godkännas med foto rakt ovanifrån på liggandes bräda. 


Stjärtfena får ej klämmas ihop, dock får fenan justeras med ett finger.


Bild på mätbräda tillsammans med poseringsbild skickas in via appen.

 

Mätbild kommer granskas av tävlingsledningen och godkännas alternativt avslås.


 

Sista registrering av fisk är klockan 17:00! Då avslutas tävlingen. 

 

 

 Mätning av fisk:

Summan på lagets 4 längsta gäddor läggs ihop till en totalsumma, en gädda på 80 cm är godkänd för inmätning, detta görs genom att lägga fisken på mätbrädan med huvudet/nosen mot mätbrädans kant/nollan för att sen fotas. På fotot SKA måttet synas tydligt för att det ska vara godkänt.

Stjärtfena får EJ tryckas ihop!

 

 

Fisken mäts i hela centimeter, avrunda nedåt.

Tex måste gäddan vara över 90 cm för att räknas som 90 cm, 89,9 cm räknas som 89 cm.

 

Hantera fisken snabbt och varsamt och släpp tillbaka den så fort som möjligt.

 

Vid problem under tävling, ring 070 – 409 67 17